Talentobranie

Biorę pod lupę – szukam, prześwietlam, badam, oceniam Kandydatów do Twojej firmy  Mam narzędzia i nie waham się ich użyć.
Wspieramy uczestników sesji AC/DC by doszlifowali swoje kompetencje i świecili jak diamenty.

To projekt, który realizujemy jako dream team: Beata Kurach i ja.

Assessment Centre (AC)

W tym wieloetapowym procesie oceny kompetencji i potencjału, wspieramy naszych Klientów w doborze najlepszych kandydatów, ubiegających się o pracę w ich firmach. Obserwujemy zachowania kandydatów w symulowanych sytuacjach zawodowych, sprawdzamy, jak realizują konkretne zadania oraz wykonują analizy przypadków. Prowadzimy wywiad behawioralny. Oceniamy dopasowanie kandydata do organizacji i zespołu. Stosujemy autorskie rozwiązania. Obserwację i wywiad behawioralny uzupełniamy testami Thomasa, SHL oraz DISC.

Przygotowujemy raporty podsumowujące z rekomendacjami dla Klienta i kandydata.

Czas 5h, 4500 zł. netto / za Kandydata

Development Centre (DC)

Pomagamy Klientom dokonać wyboru najlepszych kandydatów na otwarte stanowiska w procesie rekrutacji wewnętrznej. Wspieramy programy rozwoju talentów, w których DC jest pierwszym etapem, punktem wyjścia w dalszej ścieżce rozwojowej kandydatów. Przygotowujemy zadania, analizy przypadków oraz symulacje sytuacji zawodowych, które najbardziej oddają realia stanowiska i sytuacji Klienta. Prowadzimy wywiady behawioralne i rozmawiamy z kandydatami o ich aspiracjach. Stosujemy narzędzie DISC oraz zestaw testów SHL i Thomasa. Przygotowujemy raporty podsumowujące.

Czas 5h, 4500 zł. netto / za Kandydata

Testy

Lorem ipsum

Warsztaty rekrutacyjne – metoda CBI

Podczas warsztatów przekazujemy praktyczną wiedzę jak należy przygotować
i prowadzić wywiad z kandydatem, oparty na kompetencjach. Uczymy, jak tworzyć
i zadawać odpowiednie pytania, które trafnie sprawdzą kompetencje i doświadczenia kandydatów. Podpowiadamy, jak ich ocenić i dokonać wyboru najlepszego z nich. Uczymy w jaki sposób ustrzec się błędów rekrutacyjnych oraz poruszamy aspekt psychologicznego wpływu kandydata na rekrutującego.

Czas 6h, 4000 zł. netto/dzień (grupa do 16 os.)

Mentoring

Pracujemy indywidualnie, warsztatowo z osobami, które zajmują się rekrutacją i chcą podnieść swoje kompetencje w tym obszarze. Najczęściej są to pracownicy działów HR, kierownicy zespołów oraz dyrektorzy działów. Opracowujemy wspólnie plany indywidualnego rozwoju w zakresie rekrutacji i wspieramy pracowników w doskonaleniu kompetencji pozyskiwania najlepszych kandydatów do firmy.

Czas 1h, 500 zł. netto

Konsultacje

Wspieramy Klientów w przygotowaniu procesów AC/DC (etapy procesu, profile stanowisk, wymagane kompetencje, analiza kultury organizacyjnej). Tworzymy podręczniki oraz narzędzia rekrutacyjne (kwestionariusze wywiadu, formularze oceny, analizy przypadków, symulacje sytuacji zawodowych).

Czas 1h, 500 zł. netto

Coaching

Pracujemy indywidualnie z osobami, które wzięły udział w AC/DC i uzyskały rekomendacje rozwojowe. Mamy możliwość obserwacji kandydatów już podczas centrów oceny a później kontynowania współpracy z nimi. Wspieramy ich w budowaniu planów doskonalenia kompetencji, uruchamianiu potencjału rozwojowego dzięki sesjom coachingowym, pomagamy wybrać najskuteczniejsze sposoby i narzędzia dalszego rozwoju. Pracujemy z Klientem i jego pracownikami długofalowo.

Czas 1h, 500 zł. netto